Rallysportens tidlige historie

Audi_Quattro_-_2007_Rallye_Deutschland_(cropped)Selve navnet rally ble antakelig først brukt om denne typen motorsport i 1911, da det første Monte Carlo Rally i Monaco ble introdusert. Faktisk ble det sjelden brukt utenfor akkurat denne konkurransen før på 1930-tallet. Sporten er imidlertid mye eldre enn navnet, og går helt tilbake til 1890-tallet.

I 1894 ble det arrangert et løp for “hesteløse vogner” mellom Paris og Rouen, med en fransk avis som hovedsponsor. Bilfabrikantene så med en gang potensialet som lå i slike tevlinger. Den gangen var konkurransene litt annerledes, det var faktisk dommere som satt på i hver bil og så gikk sammen i en jury som bestemte utfallet. Vinneren av dette løpet, som kanskje må stå som det første i rallyhistorien, kjørte en Peugeot med 3 hestekrefter! Han som egentlig vant ble nemlig diskvalifisert, fordi motoren hans viste seg å være en dampmaskin.

Etter dette ble det vanlig med slike enkeltløp fra tid til annen, både i Frankrike og i noen andre land. Fellestrekk var at bilene kjørte på tid heller enn mot hverandre, at man ikke kjørte på tid gjennom byer, og at man kjørte på vanlige veier med ordinære utfordringer som støv, løs grus, og villfarne kyr.

Løpene ble stadig lengre. Allerede i 1895 kjørte man fra Paris og helt til Bordeaux og tilbake. Farten gikk selvfølgelig også kraftig opp. Allerede i 1903 kom Fernand Gabriel opp i over 100 km/t i snitt, på den 55 mil lange turen til Bordeaux. Denne farten var alt for stor i forhold til det opprinnelige formatet, og rallysporten brakte med seg flere og flere dødsulykker. Til slutt grep franske myndigheter inn og forbød sporten.

Etter dette så det lenge ut til at baneløp skulle bli det dominerende innenfor bilsporten. Monte Carlo-rallyet som først ble til i 1911, skulle imidlertid vise seg å videreføre sporten, inntil den fikk et nytt gjennombrudd på 1930-tallet.