Rallycross – fart og spenning

King-VW4Rallycross er et sprintløp på bane, en litt annerledes form for billøp som er populært i Norge og enkelte andre land i Nord-Europa. Det kjøres på en bane som har delvis fast dekke, og gjerne veksler mellom grus og asfalt. Bilene som brukes i rallycross er i utgangspunktet serieproduserte, men et tilpasset og modifisert for å oppnå høyere ytelse og bedre kjøreegenskaper. I tillegg må de være tilpasset de store påkjenningene bilene blir utsatt for i løpene. De senere årene har sporten i større grad enn før blitt mer populær i andre deler av Europa og også andre steder i verden.

I et løp i rallycross starter man ballet med fire innledende runder eller omganger, disse kalles mer presist for heat. I hvert heat kan det være opptil fem førere. Banen er så kort og smal at det ikke er hensiktsmessig med flere deltakere om gangen i rallycross. Bilene starter side om side, og starten er selvfølgelig veldig viktig. I løpet av de fire rundene som kjøres må førerne i én runde innom en såkalt jokerrunde, et alternativt spor i stedet for den vanlige banen. De seks beste fra forsøkene går videre til finalen, der startrekkefølgen bestemmes av tidene i heatene.

Det er litt ulike regler for hvordan heat og finaler kjøres i NM og VM. I NM er det nemlig slik at man kan stryke den svakeste omgangen man kjører. Man får poeng etter plasseringer, men poengene fra de svakeste omgangen tas ikke med. Selv om man ikke får automatisk plass i finalen, kan man være heldig å kjøre seg opp, ved å komme topp to i B-finalen. Da får man et slags opprykk.

I VM, derimot, teller alle omgangene, og poengsystemet er også annerledes. Det er også seks runder i finalen, slik at alle skal ha mulighet til å jobbe seg opp fra en svak startplassering.